I Ogólnopolski Festiwal
Pieśni Polskiej i Patriotycznej
"Kwiaty Polskie"

Festiwal odbywał się od dnia
26 czerwca do 5 lipca 2023

Pobierz sprawozdanie

Galeria zdjęć

Cele Festiwalu

W festiwalu mogą wziąć udział dzieci i młodzież. Organizatorzy nie ustalają dolnej i górnej granicy wieku. Festiwal oceniany będzie na podstawie przynależności do określonych kategorii wiekowych:

Miejsce i czas trwania festiwalu:
Festiwal rozpoczyna się warsztatami od 26 czerwca 2023 w Domu Pracy Twórczej Villa Hellena w Czarnej Wsi Kościelnej. Przygotowania uczestników do festiwalu trwają do dnia 1 lipca 2023, w którym to dniu odbywają się przesłuchania konkursowe. Dnia 2 lipca odbędą się 2 koncerty galowe: Pieśni patriotycznej i Piosenki polskiej.

Odbędzie się róznież biesiada patriotyczna na terenie Domu Pracy Twórczej, pełna atrakcji ziem podlaskich, z udziałem Józefa Piłsudskiego z małżonką, w strojach galowych. Goście zaproszeni i biorący udział w biesiadzie również ucharakteryzowani na postacie z epoki, wspólnie śpiewając pieśni patriotyczne i spożywając potrawy przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, poczują atmosferę spotkań i biesiad, w które kiedyś obfitowała polska kultura. W ten sposób przybliżymy minioną historię, przypomnimy najczęściej wykonywane pieśni patriotyczne i biesiadne, zaśpiewamy je razem, tak jak to kiedyś bywało, skosztujemy potraw podlaskich, wysłuchamy opowieści znawców historii i regionu. Wspólnie biesiadując zapamiętamy na długo te klimaty i zechcemy do nich powrócić.

Dodatkową atrakcją będzie przejście polonezem z kościoła (nazwa w czwk), gdzie odbywać się będzie koncert galowy pieśni patriotycznej, poprzedzony mszą św. do miejsca biesiady w Domu Pracy Twórczej

Warsztaty pieśni polskiej i patriotycznej "Kwiaty Polskie" trwać będą do 5 lipca. Dla uczestników czas trwania przedłuży się podsumowaniem na warsztatach zdobytych umiejętności, wiedzy. Festiwal przeznaczony jest dla solistów. Warunkiem udziału w festiwalu jest zgłoszenie uczestnika poprzez:

Wymagania dotyczące
przesyłanych filmów konkursowych:

NAGRODY:

Dobór repertuaru i umiejętności wykonawcy, walory głosowe, własną, interpretację utworu, muzykalność, dykcję, indywidualność artystyczną oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Zasady organizacyjne

  1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, udzielą organizatorowi Festiwalu zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
  2. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą nieodpłatnie na rzecz organizatora () prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich: – rejestracji telewizyjnej– nadawania oraz reemisji–utrwalenia–zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu– wprowadzenia do obrotu oraz najmu i użyczenia– wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.
  3. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
  4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor Festiwalu, w porozumieniu z właściwą komisją artystyczną
  5. W przypadku naruszenia przez uczestnika/zespół zasad regulaminu Festiwalu, organizator w porozumieniu z przewodniczącym jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika/zespół.
  6. Soliści zgłaszają swój udział na kartach zgłoszeń. Karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej stowarzyszeniekwiaty.pl ; karty wypełnia się wyłącznie w formie elektronicznej. Każdy wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego podania w karcie zgłoszenia autora tekstu i muzyki oraz tytułów utworów. Podanie nierzetelnych, niepełnych informacji (w szczególności autorów muzyki i tekstów) spowoduje nieprzyjęcie zgłoszenia. Prawdziwość danych spoczywa na wypełniającym kartę zgłoszenia.
  7. Teksty piosenek wykorzystanych w Festiwalu nie mogą zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące lub niosące treści rasistowskie.
  8. Werdykt komisji artystycznej jest niepodważalny. Jurorzy nie prowadzą żadnych konsultacji z uczestnikami Festiwalu oraz ich instruktorami i opiekunami
  9. Wypełenienie i wysłanie karty zgłoszenia oraz zakwalifikowanie przez organizatorów do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją festiwalu i wyrażeniem wszelkich zgód dotyczących tego wydarzenia artystycznego.

Pobierz kartę zgłoszenia

Organizatorzy

Stowarzyszenie Kwiaty Polskie (Czarna Wieś Kościelna ul. Sosnowa 2d 16-020)

Super Warsztaty superwarsztaty.pl

Szkoła Estradowa I i II st. im. Anny German w Białymstoku (Marczukowska 6)

Dom Pracy Twórczej "Villa Hellena" w Czarnej Wsi Kościelnej

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Czarnej Wsi Kościelnej

Wiejski Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej

Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej

Dyrektor festiwalu - mgr. Helena Mieszkuniec

Festiwal wspierany finansowo przez Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego.